zatvori

Video

TEČAJEVI, TRENINZI I DRUGI PROGRAMI

 
 
PROGRAM PERIODIČNE PROVJERE VJEŽBOVNOG GAĐANJA ZA ZAŠTITARE

Zaštitari koji su dobili dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite radi provjere osposobljenosti prolaze jednom godišnje provjeru vježbovnog gađanja po programu: 

1. gađanje se izvodi sa osam naboja (od toga su tri probna) u stojećem stavu za precizno gađanje

2. udaljenost od strijelca do mete iznosi 10 metara

3. veličina mete je 50x50 cm kružnog oblika

4. strijelac od pet naboja mora imati najmanje tri (3) pogotka u metu.

Zaštitar koji ne zadovolji na provjeri vježbovnog gađanja može ponoviti provjeru u roku od mjesec dana od dana zadnje provjere.

Zaštitar koji u ponovnoj provjeri ne ispuni normu vježbovnog gađanja može obavljati samo poslove čuvara.

Nadležna policijska uprava će po službenoj dužnosti zašti­ta­ru rješenjem ukinuti dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara i izdati dopuštenje za obav­ljanje poslova privatne zaštite – čuvara.

Periodičnu provjeru vježbovnog gađanja mogu provoditi prav­ne osobe i obrtnici čiji su zaštitari zaposlenici, na temelju plana vježbovnog gađanja, a o vremenu i mjestu provođenja periodične provjere dužni su izvijestiti mjesno nadležnu policijsku upravu.

Osobe koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara, a nisu u radnom odnosu ili poslodavac za njih ne organizira provjeru vježbovnog gađanja, provjeru na osobni zahtjev obavljaju u ovlaštenoj ustanovi.

Plan provjere vježbovnog gađanja Pravilnika mora sadržavati:

1. podatke o odgovornoj osobi za ovjeru rezultata provjere vježbovnog gađanja

2. podatke o mjestu i vremenu (dan i sat) provedbe provjere vježbovnog gađanja

3. popis zaštitara koji pristupaju provjeri vježbovnog gađanja.

Plan vježbovnog gađanja pravne osobe i obrtnici dužni su dostaviti nadležnoj policijskoj upravi najkasnije osam dana prije početka njihove provedbe.

Odgovorna osoba sastavlja zapisnik o provedbi provjere vježbovnog gađanja.

Vježbovno gađanje obavlja se na strelištu.

Odgovorna osoba na vježbovnom gađanju mora ispunjavati uvjete za rukovođenje ili neposredno upravljanje strelištem, sukladno odredbama Zakona o oružju.

Zapisnik potpisuje odgovorna osoba te osoba koja je pristupila provjeri vježbovnog gađanja. Zapisnici se dostavljaju nadležnoj ustrojstvenoj jedinici policijske uprave u čiji djelokrug spadaju poslovi inspekcije.

20130913 171005220130913 17102920130913 17143920130913 1710582metastreljanameta2zastitari gadanjezastitari gadanje2zastitarkazastitarka 2zastitari gadanje3zastitari gadanje4streljana kazastitari pripremazastitari pucajugadanjezastitar gada

DOKUMENTACIJA

downloadicon60-LAS

OKVIRNI PLAN PROVEDBE PPVG ZA TEKUĆU GODINU

downloadicon60-LAS

PONUDA

downloadicon60-LAS

UPISNIK ZAŠTITARA - ZAHTJEV ZA GAĐANJE