zatvori

Video

LOVAČKA ŠKOLA "DIJANA"

 

LAS d.o.o.,  za obrazovanje i usluge, ZAGREB, provodi programe osposobljavanja kadrova u lovstvu, temeljem Zakona o lovstvu, NN 140/05 i Pravilnika o osposobljavanju kadrova u lovstvu, NN 78/06, prema RJEŠENJU o odobravanju izvođenja navedenih programa Ministarstva poljoprivrede RH, klasa: UP/I-323-01/17-01/1, urbroj: 525-11/1034-17-3 od 1.lipnja 2017.godine.

  • PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA LOVCA- 125 SATI
  • PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA LOVOČUVARA – 40 SATI
  • PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA OOCJENJIVAČA TROFEJA DIVLJAČI - 60 SATI

Promjenom sveukupnih društvenih odnosa u našoj Republici, a temeljem odredaba članka 48.stavka 1. i 2. i članka 52. Ustava Republike Hrvatska kojima su uređeni vlasničkopravni odnosi i osobito zaštita dobara od interesa za Republiku, donijet je Zakon o lovstvu (Narodne novine, broj 140/05) kojim se uređuje uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova.

Zakon o lovstvu omogućuje vlasniku i lovoovlašteniku na zemljištu da u vlastitom lovištu ostvaruje pravo lova obavljanjem uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njezinih dijelova, da gospodari s divljači u skladu s potrebama i zahtjevima tržišta, ali imajući u vidu stalno održavanje ekosustava, u kojem divljač obitava, uz odgovarajuća zakonska ograničenja, poštujući zakonsko rješenje da je divljač dobro od interesa za Republiku i da ima njezinu osobitu zaštitu.Vlasniku i lovoovlašteniku na zemljištu također je omogućeno da svoje pravo lova daje na korištenje trećim osobama, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom. Na taj način lovno gospodarstvo stavljeno je u istovjetan odnos s poljoprivrednim i šumskim gospodarstvima što će svakako djelovati na razvoj i unapređenje odnosa u lovu.
LOVAC prema članku 2. Zakona o lovstvu, NN, broj 140/05: osoba koja ima položen lovački ispit i obavlja osnovne zadaće lova: uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova uz poštovanje lovačkih običaja i etike.

Pravo na osposobljavanje i polaganje lovačkog ispita pripada svakom punoljetnom građaninu RH koji ima završenu osnovnu školu.

 NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA LOVCA

SADRŽAJ NASTAVNOG PLANA BROJ SATI
RB NASTAVNO PODRUČJE TEOR. VJEŽ. UKUP. NAP
1. POVIJEST HRVATSKOG LOVSTVA, PRAVNI PROPISI U LOVSTVU, LOVAČKA UMJETNOST I LOVAČKA GLASILA 10 0 10 -
2. PRIRODOSLOVLJE I BOLESTI DIVLJAČI 23 10 33 -
3. GOSPODARENJE LOVIŠTEM I DIVLJAČI, NAČINI LOVA, LOVAČKA ETIKA I LOVAČKI OBIČAJI, SNALAŽENJE U PRIRODI, PRVA POMOĆ U LOVU 20 10 30 -
4. LOVNA KINOLOGIJA 14 5 19 -
5. LOVAČKO ORUŽJE STRELJIVO I LOVNA BALISTIKA 13 10 23 -
6. OSNOVE EKOLOGIJE I ZAŠTITE PRIRODE 10 0 10 -
  UKUPNO SATI 90 35 125 -

las-obuka-za-lovce-1 las-obuka-za-lovce-2las-obuka-za-lovce-3las-obuka-za-lovce-5

Posebnu pozornost u osposobljavanju i usavršavanju kadrova u lovstvu dajemo na predmet lovačkog oružja i balistike pri čemu obavljamo osposobljavanje u rukovanju i gađanju iz kratkog oružja (pištolja i revolvera) na vlastitoj streljani i dugog oružja (lovačkog karabina) u okviru lovišta.
 

                                          POGLED IZ KLUPE

Prolistajte našu brošuru "Pogled iz klupe" koju je sastavio Marin Matijević polaznik programa osposobljavanja za lovca.

UPISNICA I UGOVOR

downloadicon60-LAS UPISNICA ZA POHAĐANJE PROGRAMA U LOVSTVU
downloadicon60-LAS UGOVOR O OBRAZOVANJU - LOVSTVO

PREDBILJEŽBA

 53add8f085b19-1403902192-Email Icon 5 - 60x60

NA MAIL OSTAVITI IME I PREZIME TE BROJ MOBITELA

POSTANI LOVAC

Da biste postali lovac morate ispuniti određene uvjete.

U tekstu pod naslovom "Kako postati lovac?" donosimo Vam pregled uvjeta koje morate ispuniti, te postupak koji morate proći.

meni-2

VODITELJ: RADMILOVIĆ RAJKO

KONTAKT: 098 458 299

NASTAVA

Nastava se organizira i provodi u poslijepodnevnim satima u učionici LAS na adresi Folnegovićeva 10, ZAGREB.

Praktični dio nastave se realizira u lovištu LD ŠLJUKA iz Lekenika kod Siska.